Blog

Akt notarialny

Zgubiony wypis aktu notarialnego – co robić?

Akt notarialny jest dokumentem prawnym sporządzanym przed notariusza. Bardzo często jest on stosowany w trakcie prowadzenia czynności notarialnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży. Po odczytaniu dokumentu obie strony mają obowiązek złożenia podpisu, na podstawie którego wydawane są wypisy, które będą wykorzystywane w obrocie prawnym. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, niezawierającym jednakże wprowadzonych poprawek i przekreśleń. Oryginalny akt przechowywany jest w archiwum kancelarii notarialnej przez okres 10 lat.

Czytaj więcej

Małżeństwo podpisujące intercyzę

Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Intercyza nazywana jest również umową majątkową małżeńską, co oznacza, że zawierają ją osoby zamierzające się pobrać, bądź takie, które zawarły już związek małżeński. Umowa ta prowadzi do trwałej zmiany ustawowego porządku majątkowego, przez co usunięta zostaje wspólność majątkowa małżonków. Zaprzestanie funkcjonowania jednego wspólnego majątku wprowadza odmienny stosunek majątkowy oparty na oddzielnych majątkach. Intercyza powinna zawierać informacje o własności osób zawierających ową umowę. Często porusza się w niej także kwestię zasad ewentualnego podziału majątku, który został wypracowany w trakcie trwania związku.

Czytaj więcej

umowa deweloperska

Jak wygląda podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza?

Obowiązujące przepisy o ochronie praw nabywcy będącego stroną biorącą udział w zawarciu umowy deweloperskiej mówią, że dokument tego rodzaju musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Tylko taka forma umowy nadaje jej mocy prawnej, a innymi słowy – sprawia, że jest ona ważna. Sporządzenie i podpisanie umowy w kancelarii notarialnej to zabezpieczenie interesów stron. Zadaniem prawnika jest sporządzenie aktu notarialnego w sposób zgodny z prawem. Za przeprowadzenie czynności notarialnej przysługuje mu wynagrodzenie określone w taksie. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, co powinna zawierać umowa deweloperska.

Czytaj więcej

umowa

Jakie umowy najczęściej sporządza się u notariusza?

Notariusz jest prawnikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się on realizacją określonych czynności notarialnych, do których zalicza się m.in. sporządzanie poświadczeń i aktów notarialnych. Jest to zawód zaufania publicznego, a jego przedstawiciele muszą przestrzegać etyki zawodowej. Podstawową rolą notariusza jest przygotowanie dokumentów urzędowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeprowadzanych czynności prawnych. W dzisiejszym artykule przybliżamy Państwu kwestię dotyczącą umów sporządzanych u notariusza. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Czytaj więcej

polskie banknoty pod pieczątką notariusza

Czym jest taksa notarialna?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, za wykonywane usługi, nazywane czynnościami notarialnymi, pobiera odpowiednie opłaty. Pomimo tego, że każdy kandydat na to stanowisko musi zdać egzamin państwowy, praca notariusza nie jest opłacana z podatków obywateli. Każda kancelaria notarialna pracuje na swój rachunek i nie otrzymuje państwowego wynagrodzenia w przeciwieństwie do urzędów i sądów, z którymi tak często współpracuje.

Czytaj więcej

ugoda

Ugoda u notariusza jako sposób na uniknięcie sporu sądowego

Wierzyciele bardzo często stają przed trudnym pytaniem – co zrobić, gdy dłużnik nie chce uregulować należnych zaległości? Pierwszym rozwiązaniem, które samo nasuwa się na myśl, jest przeprowadzenie sprawy sądowej. Jednakże ma to swoje wady, gdyż sprawa sądowa tego typu może ciągnąć się latami, a koszty prawnicze obniżają opłacalność egzekwowania spłaty. Zdecydowanie szybszym i tańszym wyjściem jest skierowanie sprawy do notariusza z wnioskiem o sporządzenie umowy ugody.

Czytaj więcej

pieczątka notariusza

Doręczanie oświadczeń przez notariusza. Jak to wygląda w praktyce?

Notariusz to zawód zaufania publicznego – przedstawiciel tego zawodu zajmuje się świadczeniem usług cechujących się tzw. wiążącymi skutkami prawnymi. Notariusz zajmuje się sporządzaniem niezbędnych dokumentów, np. umów kupna i sprzedaży, poświadczy także ważność dostarczonych dokumentów przy procesie sprzedaży nieruchomości, intercyzy majątkowej, czy sprawach spadkowych. Ponadto, notariusz zajmuje się udzielaniem stronom niezbędnych informacji na temat prowadzenia danej sprawy, a także pilnuje tego, aby wszelkie procedury odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem. Dowiedz się, na czym polega doręczenie oświadczeń przez notariusza.

Czytaj więcej

dokument notarialny

Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Większość aktualnych przepisów oraz związanymi z nimi czynności prawne wymagają własnoręcznego podpisu, który musi zostać potwierdzony notarialnie. Wymóg ten zobowiązuje notariusza do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na podpisywanym dokumencie. Aby móc uzyskać notarialne poświadczenie zgodności podpisu należy udać się do wybranej kancelarii wraz z przygotowanym wcześniej dokumentem, na podstawie którego możliwe będzie stwierdzenie tożsamości. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, by dowiedzieć się, na czym polega notarialne poświadczenie podpisu.

Czytaj więcej

akt notarialny

Wypis a odpis aktu notarialnego – czym to się różni?

Zapoznając się z ofertą kancelarii notarialnej, możemy natknąć się na takie pozycje jak sporządzenie wypisy lub odpisu dokumentów. Zarówno wypis, jak i odpis aktu notarialnego jest rodzajem czynności notarialnych, jednakże pomimo tego, że z pozoru może wydawać się, że nazwy te są jednoznaczne oraz często zamiennie stosowane, okazuje się, że istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice. Zapoznaj się z poniższym tekstem, w którym wyjaśniamy, na czym konkretnie polega niewspółmierność obu pojęć.

Czytaj więcej

spotkanie u notariusza

Jak działa depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to forma zabezpieczenia interesów stron w czynnościach notarialnych polegających na sporządzeniu umowy kupna i sprzedaży nieruchomości. W depozyt przekazane mogą być pieniądze w walucie polskiej lub zagranicznej, a także papiery wartościowe. Jest to forma dobrowolnego zabezpieczenia, z którego wynika szereg korzyści gwarantujących bezpieczeństwo zawieranej za pośrednictwem notariusza transakcji. Dowiedz się, jak działa depozyt notarialny i jakie są jego zalety.

Czytaj więcej