Ugody pozasądowe

podpisanie ugodyUgody pozasądowe to szybki i skuteczny sposób na dojście do porozumienia. To umowa wzajemna, dwustronna, której zawarcie odbywa się bez oczekiwania na wyrok sądu. Ma to duże znaczenie dla wszystkich stron – nie muszą one wdawać się w długotrwały i kosztowny proces sądowy. Warto pamiętać, że ugoda pozasądowa nie powoduje powstania nowego stosunku prawnego – służy jedynie zmianie stosunku już istniejącego.

Ugoda pozasądowa należy do umów kauzalnych i konsensualnych – jej charakterystyka została uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 917 i następny). Najważniejszym celem ugody jest usunięcie niepewności związanej z roszczeniami, wynikającymi z istniejącego dotychczas stosunku prawnego pomiędzy stronami. Zawarcie ugody pozasądowej to najlepszy sposób na zapewnienie wykonania roszczeń lub uchylenia istniejącego sporu.

 

Co powinna zawierać ugoda pozasądowa?

Najważniejszą istotą każdej umowy jest gotowość do kompromisu między stronami.

Niezbędne elementy umowy pozasądowej to:

  • data i miejsce zawarcia ugody,
  • strony ugody,
  • przedmiot porozumienia,
  • opis sporu,
  • postanowienia fakultatywne,
  • podpisy każdej ze stron.

W celu sporządzenia umowy pozasądowej warto skorzystać z pomocy naszej kancelarii. Pomożemy w sformułowaniu wszystkich postanowień, aby ich treść była zgodna z prawem. Zachęcamy do kontaktu!