Prawo handlowe

długopisy w dłoniachObsługa prawna przedsiębiorstwa to bardzo istotny aspekt bieżącej działalności każdej firmy. Zajmujemy się przygotowaniem różnego rodzaju dokumentów koniecznych do przeprowadzenia zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Dokumentujemy uchwały poddane pod głosowanie. W niektórych przypadkach – zgodnie z treścią Kodeksu Spółek Handlowych – obecność notariusza na zgromadzeniach wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest wręcz obowiązkowa.

Służymy pomocą także podczas notarialnego opracowywania treści umowy podczas zawiązywania spółki. Warto pamiętać, że również wszelkie zmiany w umowie powinny być zaprotokołowane przez notariusza zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Jak wygląda zaprotokołowanie przebiegu zgromadzenia wspólników?

Przed zaprotokołowaniem zgromadzenia wspólników są przeprowadzane konieczne czynności sprawdzające. Notariusz ma obowiązek oceny ewentualnego wystąpienia nieprawidłowości formalnych co do zwołania zgromadzenia. Ocenia także sposób prowadzenia obrad co do ich zgodności z przepisami prawa. Zakończona pozytywna weryfikacja umożliwia zaprotokołowanie przebiegu zgromadzenia wspólników.