Przygotowywanie projektów aktów notarialnych

zszywacz w dłoniNa żądanie każdej ze stron możemy sporządzić projekt aktu notarialnego i innych dokumentów. Czynność ta jest bezpośrednio związana z procesem ustalania intencji stron oraz sformułowania rozwiązań – korzystnych dla wszystkich stron i przede wszystkim zgodnych z prawem. Sporządzenie projektu aktu notarialnego pozwoli wyjaśnić ewentualne wątpliwości. Zapoznanie się z tak przygotowanym dokumentem umożliwi dokonanie wszelkich koniecznych zmian zgodnych z przepisami prawa i wolą każdej ze stron – przed finalnym złożeniem podpisu.

 

Jaka jest cena projektu aktu notarialnego?

Za przygotowanie projektu jest pobierane wynagrodzenie. Jeśli na podstawie projektu dojdzie do sporządzenia właściwego aktu, wynagrodzenie za opracowanie projektu jest zazwyczaj zaliczane na poczet wynagrodzenia za akt.