Akt notarialny

akt notarialny na biurkuPodpisanie aktu notarialnego to jedna z najczęściej dokonywanych czynności z udziałem notariusza. Dokument jest sporządzany na wyraźne żądanie stron lub w przypadku, gdy wymaga tego określona ustawa. Wystawiony akt notarialny ma wszystkie cechy dokumentu urzędowego – ma moc prawną. Dla Klientów naszej kancelarii w Ełku przygotowujemy również odpisy aktów notarialnych. Treść tych dokumentów jest poświadczona co do zgodności z wolą stron.

Co to jest akt notarialny?

Aktem notarialnym nazywamy szczególnego rodzaju dokument – poświadczony przez notariusza – potwierdzający w formie pisemnej dokonanie wskazanej czynności prawnej. Rolą notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego jest uważne wysłuchanie woli każdej ze stron, a następnie spisanie treści złożonych przez nie oświadczeń. Zanim dokument zostanie podpisany, musi być wygłoszony wszystkim stronom. Oryginał pozostaje w kancelarii na przechowanie. Poszczególne strony dostają wyłącznie odpis, którego zgodność z oryginałem jest poświadczony pieczęcią notariusza.

 

Kiedy akt notarialny jest potrzebny?

Akt notarialny jest konieczny do realizacji określonych czynności prawnych, do których mogą należeć przykładowo:

  • umowy sprzedaży i darowizny,
  • ustanowienie hipoteki,
  • umowy o dział spadku,
  • ustanowienie służebności,
  • umowy spółek,
  • udzielanie pełnomocnictw.

W wymienionych czynnościach niezachowanie formy aktu notarialnego sprawia, że taka czynność staje się nieważna. Do skorzystania z usług kancelarii zachęcamy nie tylko mieszkańców Ełku, ale również Olecka, Orzysza, Augustowa, Grajewa i pozostałych miejscowości.