Przygotowywanie projektów oświadczeń

pisanie oświadczeniaW niektórych przypadkach uzasadnione jest przygotowywanie projektów oświadczeń i innych dokumentów. Najczęściej są to projekty umów sprzedaży czy oświadczeń pełnomocnictwa.

W naszej kancelarii oferujemy projekty oświadczeń i dokumentów takich, jak:

  • umowy o podziale majątku wspólnego,
  • dokumenty zamiany lub sprzedaży,
  • zniesienia współwłasności,
  • darowizny,
  • testamenty i spadki.

Sporządzone projekty umożliwiają ustalenie dokładnych szczegółów czynności zgodnie z wolą wszystkich stron. Takie czynności odnoszą się do tworzenia spółek (lub ich likwidacji), nieruchomości i małżeństwa.

Do czego służy projekt oświadczenia?

Projekt oświadczenia i innych dokumentów – w tym również aktu notarialnego – pozwoli określić intencje każdej ze stron. Podpisanie takiego projektu to również forma zgody na przedstawione rozwiązania, które będą korzystne dla wszystkich osób uczestniczących w czynności. Na życzenie Klienta można również dokonać koniecznych zmian – jeszcze przed ostatecznym złożeniem podpisu na oświadczeniu lub dokumencie.