Poświadczenie dziedziczenia

stawianie pieczątki na dokencieAkt poświadczenia dziedziczenia to jeden z najważniejszych dokumentów notarialnych. Zgodnie z jego treścią spadkobierca rości sobie prawo do przejęcia praw oraz obowiązków majątkowych osoby zmarłej. Jest to skrócona wersja rozwiązania kwestii praw nabywczych, możliwa do realizacji tylko i wyłącznie w określonych przypadkach. Po pierwsze, wszystkie sprawy powinny dotyczyć majątku, którego proces dziedziczenia nie jest wcześniejszy niż 1 lipca 1984 roku. Po drugie, zgromadzeni i potencjalni spadkobiercy muszą mieć ukończone 18 lat. Po trzecie, nie występują żadne spory majątkowe pomiędzy spadkobiercami. Warto pamiętać, że w przypadku braku jednomyślnego rozstrzygnięcia kwestii spadku konieczne będzie skorzystanie z drogi sądowej.

Czym jest protokół dziedziczenia?

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest poprzedzone protokołem dziedziczenia – w trakcie jego spisywania wszyscy spadkobiercy są zobowiązani do poświadczenia kwestii takich jak: poinformowanie o istnieniu testamentu, ewentualne zgłoszenie osób wykluczonych ze spadku, zgłoszenie pozostałych osób uprawnionych do spadku. Notariusz ma obowiązek pouczenia każdego uczestnika zdarzenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Do tworzonego dokumentu musi zostać dołączony akt zgonu. Załączone zostają również odpisy stanów cywilnych spadkobierców.

 

Dziedziczenie długów

Spadkobiercy dziedziczą zarówno majątek, jak i zobowiązania zmarłego, czyli długi w postaci niespłaconych rachunków bieżących, kredytów bankowych, pożyczek, o których istnieniu mogła nie wiedzieć nawet najbliższa rodzina. Jest to częste zjawisko, dlatego warto, aby spadkobierca – przed zgodzeniem się na przyjęcie spadku – zasięgnął informacji dotyczących zobowiązań finansowych osoby zmarłej. Wszystkie kwestie dziedziczenia ustawowego są regulowane w zapisach Kodeksu cywilnego.