Porady notarialne

Nasza kancelaria oferuje pełen zakres czynności notarialnych, wykonywanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariusza. Charakter świadczonych usług jest regulowany w treści ustawy Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. Opis poszczególnych czynności został szczegółowo przedstawiony w dedykowanych zakładkach. Jeśli potrzebują Państwo pomocy notariusza w Ełku, zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Wszystkich mieszkańców okolic Augustowa, Grajewa, Olecka i Orzysza zapraszamy do odwiedzenia naszej kancelarii notariusza!

Zapewniamy całkowitą poufność – chronimy dane Klientów w zakresie powierzonych spraw oraz dokumentów. Prowadzimy czynności związane z aktami notarialnymi, protokołami, poświadczeniami, protestami weksli i czeków, a także pozostałymi dokumentami i czynnościami wynikającymi z odrębnych przepisów. Za wykonanie usług notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość określa taksa notarialna, ustalona przez Ministra Sprawiedliwości.

podpisywanie dokumentu

Na mocy obowiązujących przepisów notariusz może podjąć się także przygotowania projektów dokumentów: aktów, umów i oświadczeń. Do popularnych czynności notarialnych można zaliczyć także spisywanie protokołów ze zgromadzeń, przechowywanie papierów wartościowych oraz pieniędzy. Pomoc notariusza jest niezbędna także w przypadku finalizacji czynności związanych z prawem do nieruchomości.


Nasze specjalizacje

akt notarialny

Akty notarialne

przepisywanie z telefonu

Prawo handlowe

prawnik w pracy

Poświadczenie dziedziczenia

dłonie na stole

Ugody pozasądowe

kobieta z listem

Doręczanie oświadczeń

stawianie pieczątki

Poświadczenie zgodności podpisów

stos dokumentów

Przechowywanie dokumentów

sporządzenie dokumentu

Sporządzanie dokumentów