Doręczenie oświadczeń

osoba z dokumentami przy komputerzeNa żądanie jednej ze stron zajmujemy się doręczaniem oświadczeń na piśmie – ma ono skutki prawne, wskazane stronie przeciwnej. Osoba, która żąda takiej formy doręczenia, musi wnieść ustnie do protokołu, wręczyć lub przesłać kancelarii treść oświadczenia, własnoręcznie podpisaną.

Jak przebiega doręczenie oświadczenia?

Doręczenie oświadczenia przebiega w określony sposób. Następuje ono w miejscu wskazanym. Charakter takiej czynności jest regulowany treścią przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, związanych z formą doręczania pism procesowych. Po dokonanej czynności notariusz jest zobowiązany do spisania odpowiedniego protokołu. W wydanym poświadczeniu doręczenia oświadczenia może zostać zamieszczona odpowiedź strony przeciwnej.

Na specjalne żądanie strony doręczenie może odbyć się drogą listowną za pomocą listu poleconego. W praktyce taka czynność notarialna ma duże znaczenie na przykład w przypadku wezwania dłużnika do zapłaty. W celu ustalenia szczegółów zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią.