Poświadczenie zgodności podpisów

podpisanie dokumentuPoświadczenie zgodności podpisów to czynność polegająca na nadaniu im charakteru urzędowego – w obecności notariusza jest uznana ich autentyczność. To jedna z najpopularniejszych czynności notarialnych. Jest wykonywana np. w trakcie zbywania udziałów w spółce lub w przypadku sprzedaży nieruchomości.

Jak przebiega czynność poświadczenia własnoręczności podpisu?

Podczas spotkania zostaje stwierdzona tożsamość osoby składającej podpis – charakter tej czynności jest regulowany zgodnie z art. 85 ustawy Prawo o notariacie. Oczywiście notariusz może wykluczyć tożsamość osoby składającej podpis. Warto pamiętać, że na sporządzonym dokumencie zostanie opisany sposób ustalenia tożsamości.

 

Co zawiera notarialne poświadczenie podpisu?

Poświadczenie własnoręczności podpisu zawiera datę i miejsce sporządzenia dokumentu, podpis notariusza, pieczęć notariusza, oznaczenie kancelarii. Tak przygotowany dokument jest konieczny dla pełnomocnictw do szczególnych czynności prawnych, a także do różnorodnych oświadczeń o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym. Notarialne poświadczenie podpisu jest konieczne również podczas przygotowania wzorów podpisów osób prawnych lub członków organów.