Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

złożenie podpisu na dokumencieW kancelarii zajmujemy się sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Warto pamiętać, że wszystkie oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce przechowywania. W związku z tym wszystkie strony – po finalnym podpisaniu aktu – otrzymują wypis dokumentu, a nie jego oryginał. Notariusz – w określonych przypadkach – jest uprawniony do przesłania odpisów dokumentów konkretnym instytucjom. Co najistotniejsze, wypis i odpis mają moc prawną – są dokładnym odzwierciedleniem oryginalnego dokumentu.

Kiedy jest wydawany wypis aktu notarialnego?

Wypisy aktu notarialnego są wydawane zarówno stronom dokumentu, jak i pozostałym osobom, których prawo do otrzymania wypisu zostało zastrzeżone podczas formułowania treści tego aktu. Za zgodą stron (lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu) wypis może zostać wydany również innym osobom.

 

Kiedy jest wydawany wyciąg dokumentu?

Wyciąg aktu notarialnego jest sporządzany na podstawie wyraźnego żądania strony czynności, która z precyzyjnie określonych względów może potrzebować dokumentu zawierającego wyłącznie konkretny fragment treści oryginalnego aktu. W przypadku wyciągów obowiązują te same zasady jak w sytuacji wydawania odpisów czy wypisów.