Zgubiony wypis aktu notarialnego – co robić?

Akt notarialny jest dokumentem prawnym sporządzanym przed notariusza. Bardzo często jest on stosowany w trakcie prowadzenia czynności notarialnych związanych z zawieraniem umów sprzedaży. Po odczytaniu dokumentu obie strony mają obowiązek złożenia podpisu, na podstawie którego wydawane są wypisy, które będą wykorzystywane w obrocie prawnym. Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, niezawierającym jednakże wprowadzonych poprawek i przekreśleń. Oryginalny akt przechowywany jest w archiwum kancelarii notarialnej przez okres 10 lat.

 

Akt notarialnyJak postępować w przypadku zgubienia wypisu aktu notarialnego?

Mimo wysokiej wartości aktów notarialnych czasem bywa tak, że osoba posiadająca wypis zgubi ów dokument. Na szczęście można ubiegać się o wydanie dodatkowego wypisu sporządzonego aktu. W takiej sytuacji kluczowym aspektem jest czas, jaki minął od momentu jego podpisania. Jeżeli od momentu sporządzenia aktu notarialnego nie minęło więcej niż 10 lat, kolejny wypis można zostać wydany przez kancelarię notarialną. Jeżeli okres ten jest dłuższy, po wypis należy udać się do sądu rejonowego, w którym archiwizowane są dokumenty tego typu. Należy pamiętać, że w momencie ubiegania się o wypis aktu, osoba wnioskująca musi legitymować się interesem prawnym do jego otrzymania.

Zasada działania wypisu aktu notarialnego

Wypis aktu notarialnego ma taką sama moc prawną co oryginał. Zawarte są w nim informację dotyczące tego, komu i jakiego dnia został wydany. Dokument jest opatrzony pieczęcią notariusza i ma unikalny numer seryjny, na podstawie którego można go w łatwy sposób zidentyfikować w sądowym lub notarialnym archiwum. Maksymalny koszt wydania wypisu aktu został określony w taksie notarialnej i wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę dokumentu.