Ugoda u notariusza jako sposób na uniknięcie sporu sądowego

Wierzyciele bardzo często stają przed trudnym pytaniem – co zrobić, gdy dłużnik nie chce uregulować należnych zaległości? Pierwszym rozwiązaniem, które samo nasuwa się na myśl, jest przeprowadzenie sprawy sądowej. Jednakże ma to swoje wady, gdyż sprawa sądowa tego typu może ciągnąć się latami, a koszty prawnicze obniżają opłacalność egzekwowania spłaty. Zdecydowanie szybszym i tańszym wyjściem jest skierowanie sprawy do notariusza z wnioskiem o sporządzenie umowy ugody.

 

ugodaCo powinien zawierać ważny akt ugody notarialnej?

Sporządzenie umowy ugody, jak wiele innych czynności notarialnych, wiąże się z koniecznością dopełnienia pełnych formalności. Aby dokument tego typu był wiążący, musi zawierać on szereg informacji o stronach i przedmiocie ugody. Do wymaganych informacji zalicza się m.in.:

  • podstawowe informacje o stronach,
  • potwierdzenie wysokości zobowiązań oraz wskazanie, z jakiego tytułu powstały,
  • wyraźnie określony sposób, w jaki dłużnik zamierza spłacić swoje zadłużenie; częstym rozwiązaniem jest rozłożenie spłaty na raty.

Warto również zadbać o to, aby dokument zawierał oświadczenie dłużnika, mówiące o tym, że poddaje się on egzekucji dobrowolnie. Po spełnieniu tego warunku ugoda zyska tytuł egzekucyjny zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Taka forma ugody notarialnej daje wierzycielowi więcej możliwości do działania, gdy dłużnik mimo złożonego zobowiązania, nie będzie spłacał długu.

 

Czym charakteryzuje się ugoda u notariusza?

Niewątpliwą najistotniejszą zaletą ugody notarialnej, jest zdecydowanie szybszy czas jej zawarcia w porównaniu z ugodą sądową, a także powszechna dostępność usług notarialnych. Sprawy sądowe mogą ciągnąć się miesiącami, natomiast notariusz jest w stanie dopełnić formalności w zaledwie kilka dni. Warto zaznaczyć, że ugoda sporządzona u notariusza cechuje się skróconym czasem przedawnienia dokumentu. Wydawać się może, że ugoda notarialna uzupełniona o  klauzulę wykonalności na gruncie postępowania egzekucyjnego, będzie obowiązywać przez taki sam okres, co ugoda sądowa, czyli dziesięć lat. Niestety czas ten jest znacznie krótszy, ponieważ wynosi on jedynie trzy lata.