Na czym polega notarialne poświadczenie podpisu?

Większość aktualnych przepisów oraz związanymi z nimi czynności prawne wymagają własnoręcznego podpisu, który musi zostać potwierdzony notarialnie. Wymóg ten zobowiązuje notariusza do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na podpisywanym dokumencie. Aby móc uzyskać notarialne poświadczenie zgodności podpisu należy udać się do wybranej kancelarii wraz z przygotowanym wcześniej dokumentem, na podstawie którego możliwe będzie stwierdzenie tożsamości. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, by dowiedzieć się, na czym polega notarialne poświadczenie podpisu.

 

dokument notarialnyNotarialne poświadczenie podpisu – opis procedury

W celu uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu konieczne jest przygotowanie i przedstawienie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. Następnie, osoba zainteresowana dokonuje podpisania dokumentu w towarzystwie notariusza – podpis ten musi zostać złożony przy użyciu trwałego artykułu piśmiennego. Notariusz dokonuje poświadczenia podpisu, zamieszczając na dokumencie takie informacje jak: data poświadczenia, nazwa, oznaczenie i adres kancelarii notarialnej, a także podpis oraz pieczęć notariusza. Pamiętać należy o najważniejszym wymogu mówiącym o tym, że notariusz może poświadczyć jedynie ten podpis, który został złożony w jego bezpośrednim towarzystwie.

Warto nadmienić także, że możliwe jest również poświadczenie przez notariusza wcześniej złożonego podpisu – w tym celu osoba zainteresowana, po okazaniu dokumentu tożsamości lub paszportu, uznaje w towarzystwie notariusza własnoręczność podpisu, co zostaje następnie odnotowane w treści klauzuli. W przypadku osób, które nie potrafią złożyć własnoręcznego podpisu, możliwe jest potwierdzenie przez notariusza autentyczności pobranego i utrwalonego odcisku palca zainteresowanego.

Poświadczenie podpisu w obecności notariusza jest wymagane w przypadku, gdy dokonuje się sporządzenia m.in. umowy zbycia udziałów w spółce lub przedsiębiorstwie, pełnomocnictwa, czy oświadczenia majątkowego. Warto pamiętać o tym, że dokumenty te nie uzyskują w ten sposób mocy dokumentu urzędowego, co następuje w przypadku sporządzenia aktów notarialnych.


Koszt uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu

Koszt uzyskania notarialnego poświadczenia podpisu określa taksa notarialna. Obecnie obowiązująca cena usługi to 10% stawki określonej na dokumencie oznaczonym konkretną sumą pieniężną – kwota ta nie może natomiast przekraczać 300 złotych netto. W przypadku poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie lub akcie notarialnym wymaga się uiszczenia zapłaty w wysokości 20 złotych netto.