Kiedy warto sporządzić intercyzę?

Intercyza nazywana jest również umową majątkową małżeńską, co oznacza, że zawierają ją osoby zamierzające się pobrać, bądź takie, które zawarły już związek małżeński. Umowa ta prowadzi do trwałej zmiany ustawowego porządku majątkowego, przez co usunięta zostaje wspólność majątkowa małżonków. Zaprzestanie funkcjonowania jednego wspólnego majątku wprowadza odmienny stosunek majątkowy oparty na oddzielnych majątkach. Intercyza powinna zawierać informacje o własności osób zawierających ową umowę. Często porusza się w niej także kwestię zasad ewentualnego podziału majątku, który został wypracowany w trakcie trwania związku.

 

Na czym polega intercyza?małżeństwo podpisujące intercyze

Podpisanie intercyzy daje małżonkom prawo do samodzielnego dysponowania częściami swojego majątku. Najczęściej są to m.in. przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, spadek otrzymany poprzez dziedziczenie lub darowiznę, praw autorskich i pokrewnych. Warto pamiętać, że małżonkowie w trakcie trwania swojego związku, wspólnie gromadzą pewne dobra – jest to tzw. majątek wspólny dorobkowy, którego ewentualny podział ustala się już na etapie spisywania głównych ustaleń intercyzy. Niebywale istotną kwestią jest zachowanie procedur, mówiących o tym, że aby umowa majątkowa była ważna, musi zostać przygotowana przez notariusza.

 

Kiedy i jak sporządza się intercyzę małżeńską?

Większość par decyduje się na podpisanie intercyzy jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego – z chwilą, gdy dochodzi do ślubu pomiędzy nimi, powstaje rozdzielczość majątkowa. Do sporządzenia umowy niezbędna będzie zgoda obojga osób, które powinny okazać swój dowód osobisty. Możliwe jest także spisanie intercyzy już w trakcie trwania małżeństwa – wtedy konieczne będzie okazanie aktu małżeństwa i dokumentów potwierdzających posiadane składniki majątku wspólnego.