Jakie umowy najczęściej sporządza się u notariusza?

Notariusz jest prawnikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Zajmuje się on realizacją określonych czynności notarialnych, do których zalicza się m.in. sporządzanie poświadczeń i aktów notarialnych. Jest to zawód zaufania publicznego, a jego przedstawiciele muszą przestrzegać etyki zawodowej. Podstawową rolą notariusza jest przygotowanie dokumentów urzędowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo przeprowadzanych czynności prawnych. W dzisiejszym artykule przybliżamy Państwu kwestię dotyczącą umów sporządzanych u notariusza. Zapraszamy serdecznie do lektury.

 

podpisanie umowyUmowy zawierane w formie aktu notarialnego

Istnieją pewne rodzaje umów, które muszą zostać sporządzone w formie aktu notarialnego przygotowywanego przez notariusza. Dzięki temu dokument zyskuje status dokumentu urzędowego, a przede wszystkim ważność. Na jakiego podstawie można wykonać również wpis w księdze wieczystej. Do umów tego rodzaju zalicza się przede wszystkim umowę:

  • sprzedaży nieruchomości,
  • podziału spadku,
  • przekazania darowizny,
  • zniesienia współwłasności nieruchomości,
  • ustanowienia użytkowania wieczystego (dożywocia),
  • zamiany własności,
  • podziału majątku małżeństwa,
  • spółek (komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej).

Podstawowy wymóg dotyczący wymienionych umów mówi, że muszą one zostać sporządzone w formie aktu. Odrębną kwestią są natomiast dokumenty z poświadczeniem notarialnym, które jest potwierdzeniem faktu zawarcia umowy i stwarza podstawę do tego, by w razie niedotrzymania warunków, strony mogły dochodzić swoich roszczeń.

Dlaczego niektóre umowy muszą być sporządzone w formie aktu?

Zazwyczaj dokumenty tego rodzaju dotyczą nieruchomości lub innej formy majątku, którego sprzedaż, podział lub przekazanie nie może odbywać się na zasadach umowy ustnej, lub pisemnej notatki. Zasada ta pozwala chronić interesy stron i zapobiega nadużyciom – notariusz w trakcie sporządzania aktu notarialnego, prosi osoby biorące udział w sprawie o wylegitymowanie się, dokonuje także weryfikacji zgodności ustaleń z treścią dokumentu, a na koniec podpisuje sporządzoną umowę, nadając jej tym samym mocy prawnej.