Jak wygląda podpisanie umowy deweloperskiej u notariusza?

Obowiązujące przepisy o ochronie praw nabywcy będącego stroną biorącą udział w zawarciu umowy deweloperskiej mówią, że dokument tego rodzaju musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Tylko taka forma umowy nadaje jej mocy prawnej, a innymi słowy – sprawia, że jest ona ważna. Sporządzenie i podpisanie umowy w kancelarii notarialnej to zabezpieczenie interesów stron. Zadaniem prawnika jest sporządzenie aktu notarialnego w sposób zgodny z prawem. Za przeprowadzenie czynności notarialnej przysługuje mu wynagrodzenie określone w taksie. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśniamy, co powinna zawierać umowa deweloperska.

 

podpisanie umowyCo musi zawierać ważna umowa deweloperska?

Umowa zawierana pomiędzy nabywcą nieruchomości a deweloperem, musi zostać podpisana bezpośrednio u notariusza mianowanego przez Ministra Sprawiedliwości. Strony powinny zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, tytuł własności, a także odpis z księgi wieczystej i prospekt informacyjny. Po odczytaniu przez notariusza treści umowy i udzieleniu odpowiedzi na ewentualne pytania, nabywca oraz deweloper podpisują przygotowany akt notarialny, co stanowi o jego ważności. Przepisy stanowią, iż umowa deweloperska powinna zawierać takie informacje jak m.in.:

  • Informację dot. stron zawierających umowę,
  • miejsce i datę podpisania aktu notarialnego,
  • cenę nabycia prawa do nieruchomości,
  • informacje dot. wysokości i terminu zobowiązania pieniężnego,
  • informacje o parametrach lokalu, tj. liczba pomieszczeń, ich powierzchnia, stan wykończenia, itd.,
  • informacje o nieruchomości, tj. numer i powierzchnia działki, rodzaj zabudowy, itd.

 

Koszt podpisania umowy według obowiązującej taksy notarialnej

Podstawową opłatą przy dokonywaniu czynności notarialnych jest taksa notarialna określona obowiązującymi przepisami, które definiują jej maksymalną wartość. W przypadku zawierania umowy deweloperskiej stawka za usługę wyliczana jest w zależności od ceny nieruchomości, będącej przedmiotem umowy. Ustawa deweloperska informuje również, że zapłaty dokonują po połowie obie strony, tj. deweloper oraz nabywca, który nie może zapłacić więcej niż połowę kosztów przysługujących notariuszowi za sporządzenie aktu notarialnego.