Jak działa depozyt notarialny?

Depozyt notarialny to forma zabezpieczenia interesów stron w czynnościach notarialnych polegających na sporządzeniu umowy kupna i sprzedaży nieruchomości. W depozyt przekazane mogą być pieniądze w walucie polskiej lub zagranicznej, a także papiery wartościowe. Jest to forma dobrowolnego zabezpieczenia, z którego wynika szereg korzyści gwarantujących bezpieczeństwo zawieranej za pośrednictwem notariusza transakcji. Dowiedz się, jak działa depozyt notarialny i jakie są jego zalety.


spotkanie u notariuszaZasada działania depozytu notarialnego

Potwierdzeniem przyjęcia depozytu notarialnego jest protokół sporządzony przez notariusza prowadzącego czynności notarialne stanowiące podstawę zawieranej transakcji. Protokół przygotowywany jest na wniosek klienta, który w trakcie sporządzania wstępnej umowy sprzedaży, określa termin wpłacenia depozytu, jego wysokość, a także warunki wypłacenia. Kupujący dokonuje wpłaty na określony w protokole rachunek bankowy – konto te przeznaczone jest wyłączenie do celów depozytowych kancelarii prowadzącej czynności notarialne. Po spełnieniu ustalonych wcześniej warunków np. zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie nie dochodzi do zawarcia umowy, całość wpłaconej kwoty zostaje zwrócona kupującemu.

 

Korzyści płynące z depozytu notarialnego

Warto pamiętać o tym, że depozyt notarialny jest rozwiązaniem bezpiecznym i gwarantującym uiszczenie przez kupującego całości kwoty określonej w umowie sprzedaży. Nie ma możliwości utraty pieniędzy lub papierów wartościowych – bezpieczeństwo transakcji uwarunkowane jest wieloma czynnikami, do których zaliczyć można:

  • notariusz jest osoba zaufania publicznego i obejmuje go tajemnica zawodowa,
  • depozyt wpłacany jest na specjalny rachunek bankowy, a notariusz nie dysponuje wpływającymi środkami,
  • wypłacenie depozytu odbywa się na ustalonych i spisanych warunkach.

 

Koszty depozytu notarialnego

Taksa notarialna przyjęcia depozytu notarialnego ustalana jest indywidualnie, natomiast sporządzenie protokołu to koszt rzędu 50 zł netto. Stawki te zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie taksy notarialnej.