Doręczanie oświadczeń przez notariusza. Jak to wygląda w praktyce?

Notariusz to zawód zaufania publicznego – przedstawiciel tego zawodu zajmuje się świadczeniem usług cechujących się tzw. wiążącymi skutkami prawnymi. Notariusz zajmuje się sporządzaniem niezbędnych dokumentów, np. umów kupna i sprzedaży, poświadczy także ważność dostarczonych dokumentów przy procesie sprzedaży nieruchomości, intercyzy majątkowej, czy sprawach spadkowych. Ponadto, notariusz zajmuje się udzielaniem stronom niezbędnych informacji na temat prowadzenia danej sprawy, a także pilnuje tego, aby wszelkie procedury odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem. Dowiedz się, na czym polega doręczenie oświadczeń przez notariusza.

 

pieczątka notariuszaKto i w jakiej sprawie może skorzystać z doręczenia oświadczenia przez notariusza?

Jednym z obowiązków notariusza jest doręczenie pisemnego oświadczenia na żądanie strony w sprawie. Warto nadmienić, iż wyrazić chęć przekazania oświadczenia może wyrazić każda ze stron. Najczęściej korzysta się z tej usługi, gdy pojawia się chęć uzyskania prawnego dokumentu, który może posłużyć w sporze prawnym, np. w momencie, gdy pojawia się konieczność wezwać dłużnika do uiszczenia należnej zapłaty. Oświadczenie musi być przekazane w odpowiednim miejscu oraz czasie, a jego treść niesie skutki prawne. To właśnie notariusz musi dopilnować, aby cały proces został udokumentowany. Potwierdzeniem przekazania oświadczenia jest wpis w protokole, który zostaje udostępniony stronom biorącym udział w sprawie.

 

Co w przypadku, gdy jednak strona, która miała otrzymać oświadczenie, nie stawi się na wezwanie?

W takiej sytuacji notariusz sporządza odpowiedni wpis do protokołu mówiący o niepowodzeniu dostarczenia oświadczenia. W przypadku, gdy strona wyrazi chęć ustosunkowania się do pisma, prawnik odnotowuje odpowiedź w odpowiednim protokole. Warto nadmienić, iż odpowiedź ta jest ważna, dopiero wtedy, gdy zostanie podpisana przez stronę odpowiadającą. Skutkiem każdego doręczenia jest protokół, w którym muszą znajdować się nazwiska i imiona osób będących stroną w sprawie, treść oświadczenia, data i miejsce doręczenia lub informacje o odmowie przyjęcia, a także treść ewentualnej odpowiedzi. Na wyraźne życzenie strony zlecającej, oświadczenie może zostać wysłane przez notariusza listem poleconym, co również musi zostać odnotowane we wspominanym protokole.

 

Doręczenie oświadczeń – ile kosztuje?

Koszty doręczenia oświadczeń przez notariusza są ściśle opisane w taksie notarialnej – zostały one zatwierdzone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Maksymalna stawka takiej usługi wynosi 40 zł netto (z obowiązującą stawką VAT w wysokości 23%) i dotyczy wszystkich kancelarii notarialnych funkcjonujących na terenie Polski.