Czynności notarialne w prawie spółek

Prawo spółek to jeden z działów prawa prywatnego, którego przepisy znajdują się w dwóch aktach prawnych, tj. Kodeksie Cywilnym oraz Kodeksie Spółek Handlowych. Są to więc wszelkie przepisy regulujące tworzenie spółek, sposób ich funkcjonowania, likwidacji lub przekształcania. Kancelarie notarialne specjalizujące się w prawie handlowym oferują usługi dotyczące prawa spółek, do których zalicza się m.in. doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej, a także sporządzenie dokumentów w formie aktu notarialnego.

podpis na dokumencieCzynności notarialne w procesie zarządzania spółką

Czynności notarialne realizowane w zakresie prawa spółek to przede wszystkim usługi związane ze sporządzaniem aktów założycielskich, umów i statutów organizacji, a także przygotowywaniem pełnomocnictw i poświadczeń notarialnych. Notariusz może zająć się również przygotowaniem protokołów dokumentujących przebieg zgromadzenia wspólników. Do pozostałych czynności notarialnych zalicza się także sporządzenie aktów notarialnych związanych z przekształceniem, podziałem i łączeniem spółek.

Czym kierować się w wyborze notariusza?

Profesjonalny notariusz to osoba, która cechuje się sumiennością i rzetelnością, wyróżniająca się uczciwością w działaniu i odpowiednimi kompetencjami pozwalającymi na kompleksową obsługę związaną z oferowaniem porad notarialnych określonych w ustawie. Urzędnik zobowiązany jest również do przestrzegania zasad opisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej, regulującym przepisy związane z m.in. z taksą notarialną, czy koniecznością dochowania tajemnicy notarialnej. Warto pamiętać również o tym, że notariusz to zawód zaufania publicznego, czyli profesja wymagająca nabycia konkretnych kwalifikacji, ale również postępowania w sposób moralny i wzbudzający zaufanie społeczne.