Czym jest taksa notarialna?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, za wykonywane usługi, nazywane czynnościami notarialnymi, pobiera odpowiednie opłaty. Pomimo tego, że każdy kandydat na to stanowisko musi zdać egzamin państwowy, praca notariusza nie jest opłacana z podatków obywateli. Każda kancelaria notarialna pracuje na swój rachunek i nie otrzymuje państwowego wynagrodzenia w przeciwieństwie do urzędów i sądów, z którymi tak często współpracuje.

 

polskie banknoty pod pieczątką notariuszaJak obliczyć wysokość taksy notarialnej?

Taksa notarialna to opłata pobierana przez notariusza za wykonanie swoich usług. Maksymalna wysokość opłaty została przewidziana w obowiązujących przepisach prawa. Dokładną treść zapisów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, które mówi, że wysokość taksy wzrasta wraz z wartością przedmiotu czynności notarialnej. Wysokość taksy notarialnej kształtuje się następująco dla danej wartości czynności notarialnej:

  • do 3000 zł – wysokość maksymalnej taksy notarialnej będzie wynosić 100 złotych,
  • od 3 do 10 tysięcy złotych – 100 zł, plus 3% od kwoty przekraczającej 3000 zł,
  • od 10 do 30 tysięcy złotych – 310 zł, plus 2% od kwoty przekraczającej 10 000 zł,
  • od 30 do 60 tysięcy złotych – 710 zł, plus 1% od kwoty przekraczającej 30 000 zł,
  • od 60 tysięcy do jednego miliona złotych – 1010 zł, plus 0,4% od kwoty przekraczającej 60 000 zł,
  • od jednego do dwóch milionów złotych – 4770 zł, plus 0,2% od kwoty przekraczającej 1 000 000 zł,
  • powyżej dwóch milionów złotych – 6770 zł, plus 0,25 od kwoty przekraczającej 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 tysięcy zł. Natomiast kiedy dochodzi do czynności pomiędzy osobami z I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn kwota nie może przekraczać 7500 zł.

Warto mieć na uwadze, że są to najwyższe możliwe kwoty, które notariusz może pobrać. W uzasadnionych przypadkach notariusz może uznać, że opłata będzie odpowiednio mniejsza.

 

Jak przygotować się do uiszczenia taksy notarialnej?

Przede wszystkim należy upewnić się, czy wysokość taksy jest kwotą netto, czy brutto. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia podczas dokonywania płatności. Ponadto większość kancelarii notarialnych operuje gotówką. Bardzo rzadko spotykane są terminale płatnicze, a jeszcze rzadziej możliwość zapłaty przelewem. Szczególnie to dotyczy osób, które przywykły do transakcji bezgotówkowych.